STINGERE A INCENDIILOR

Proiectarea și implementarea instalațiilor de desfumare este o condiție necesară în orice clădire contemporană. Mijloacele de protecție la incendiu asigură menținerea căilor de evacuare și acces curate, pentru a eficientiza intervențiile de stingere a incendiului în faza incipientă.

NR Instal oferă servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți prin desfumare naturală și introducerea de aer proaspăt direct sau prin tubulatură cu legătură directă cu exteriorul, prin ferestrele de desfumare din fațadă. 

Instalații de combatere a incendiilor

 Instalații de hidranți interiori

  Instalații de combatere a incendiilor cu sprinklere și drencere

 Instalații de stingere a incendiilor cu gaze inerte

  Rețele exterioare de alimentare a hidranților, sprinklerelor, drencerelor

  Stații de pompare incendiu – electrice sau diesel

  Bazine de incendiu supraterane

Ce soluții oferim pentru siguranța clienților noștri

Să te poți simți protejat în orice situație este un sentiment neprețuit. NR Instal își desfășoara activitatea responsabil, știind că poate să ofere toate condițiile și certificatele de siguranță în conformitate cu legea în vigoare și cu asigurarea în cazul oricăror situații care pot apărea.

Este foarte important ca instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți să fie bine corelate și conectate pentru reducerea efectului de ardere generalizată.