INSTALAȚII EVACUARE FUM ȘI GAZE FIERBINȚI

Proiectarea și implementarea instalațiilor de desfumare este o condiție necesară în orice clădire contemporană. Mijloacele de protecție la incendiu asigură menținerea căilor de evacuare si acces curate, pentru a eficientiza intervențiile pentru stingerea incendiului în faza lui incipientă. Este foarte important ca instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți să fie bine corelate și conectate pentru reducerea efectului de ardere generalizată.
NR Instal oferă servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți prin desfumare naturală și introducerea de aer proaspăt direct sau prin tubulatură cu legătură directă cu exteriorul, prin ferestrele de desfumare din fațadă.

Desfumare în mod natural sau mecanic:

NR INSTAL oferă servicii de Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

NR Instal oferă servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți prin desfumare naturală și introducerea de aer proaspăt direct sau prin tubulatură cu legătură directă cu exteriorul, prin ferestrele de desfumare din fațadă.