STINGEREA INCENDIILOR

Atunci când siguranța este în joc, nu există loc pentru niciun compromis. Vă asigurăm instalații complete pentru stingerea incendiilor (elaborarea documentaţiei de proiectare, livrarea materialelor, execuția, întreţinerea şi service în timpul perioadei de garanţie şi postgaranţie). Sistemele pe care le montăm sunt alcătuite din echipamente de ultimă generație de la producători renumiți, astfel încât să putem oferi garanția fiabilității și siguranța în exploatare.

Avem abilitatea de a oferi soluții potrivite în baza evaluării tuturor riscurilor existente. Inginerii noştri specialişti analizează proiectul, construcţia sau tehnologia, identifică riscurile şi pregătesc soluţii eficiente.

INSTALAȚII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

 Instalații de hidranți interiori

  Instalații de combatere a incendiilor cu sprinklere și drencere

 Instalații de stingere a incendiilor cu gaze inerte

  Rețele exterioare de alimentare a hidranților, sprinklerelor, drencerelor

  Stații de pompare incendiu – electrice sau diesel

  Bazine de incendiu supraterane

Ce soluții oferim pentru siguranța clienților noștri

Să te poți simți protejat în orice situație este un sentiment neprețuit. NR Instal își desfășoara activitatea responsabil, știind că poate să ofere toate condițiile și certificatele de siguranță în conformitate cu legea în vigoare și cu asigurarea în cazul oricăror situații care pot apărea.

Este foarte important ca instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți să fie bine corelate și conectate pentru reducerea efectului de ardere generalizată.