Instalații sanitare și canalizare interioară

Pentru o clădire utilizată la capacitate maximă cu nivel ridicat de confort, instalațiile sanitare rezistente și bine sistematizate sunt esențiale. Executăm sisteme de alimentare cu apă și canalizare, instalații sanitare speciale (jacuzzi, echipamente utilizate de către persoane cu dizabilități). Unde presiunea apei nu este suficientă, instalăm stații de pompare corespunzătoare. Asigurăm producerea apei calde menajere atât prin soluții tradiționale cât și prin colectoare solare.  

Pentru asigurarea circuitul apei prin întreaga clădire, oferim o gamă variată și profesionistă de sisteme:

 Instalații de alimentare cu apă rece și apă caldă

  Instalații de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

  Rețele exterioare pentru alimentare cu apă rece

  Instalații de acumulare și ridicare a presiunii apei reci

  Instalații de preparare a apei calde menajere sau industriale

  Instalații interioare de canalizare a apelor meteorice gravitaționale sau vacuumatice

  Instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere sau industriale

Domenii de utilizare

Prin utilizarea de produse calitative, sprijinim dezvoltarea oricărui proiect prin servicii de calitate în procesul de realizare a întregii rețele de canalizare exterioară pentru spații comerciale, hale sau spații rezidențiale.

Executăm sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare vizibile (în afara peretelui) respectiv incorporate în perete sau în pardoseală) conform solicitărilor. Materialele utilizate la execuția lucrărilor pot fi ppr, oțel zincat, oțel inoxidabil, cupru și țevi cu cinci straturi. Executăm instalații sanitare speciale (jacuzzi, echipamente utilizate de către persoane cu dizabilități). În locuri unde presiunea apei nu este suficientă, instalăm stații de pompare corespunzătoare. Putem asigura producerea apei calde menajere atât prin soluții tradiționale cât și prin colectoare solare.